استقرار آمبولانس

استقرار آمبولانس برای حضور در اماکن مختلف و پروژه های صنعتی و عمرانی

با توجه به پیشرفت تکنولوژی و حوادثی که با آن مواجه هستیم یکی از مهمترین نیازهای حال حاضر در زمانی که تعدادی از افراد در یک مکان مشغول به کار یا فعالیت خاص هستند حضور گروه پزشکی با تجربه و آمبولانس مجهز میباشد.

بارها شاهد بوده ایم که عدم حضور آمبولانس و تیم پزشکی در اماکن مختلف منجر به خسارات جانی و مالی جبران ناپذیر گردیده است. در حالیکه با مدیریت مناسب و پیش بینی خطرات احتمالی میتوانیم از حضور و استقرار آمبولانس در مکان های مختلف استفاده نموده و جان های ارزشمند را از خطر نجات دهیم.

خوشبختانه در سالهای اخیر مدیران مجموعه های ورزشی – مراکز همایش ها – پروژه های صنعتی و عمرانی – نمایشگاهها و بطور کل تمام مکان هایی که با تردد یا حضور جمع کثیری از افراد روبرو هستند از حضور آمبولانس و گروه پزشکی بعنوان یکی از مهمترین عوامل بهره مند گردیده اند و به همین علت با کاهش چشمگیر تلفات انسانی توانسته ایم از سرمایه های معنوی و مادی کشور محافظت نماییم.

در حال حاضر انجام یک مسابقه ورزشی یا برگزاری یک همایش و نمایشگاه بدون حضور آمبولانس قابل تصور نمی باشد.

مرکز آمبولانس شفا نیز با توجه به این نیاز روزافزون نسبت به در اختیار گیری کادر پزشکی مورد نیاز و تجهیز آمبولانس ها به داروها و تجهیزات پزشکی اقدام نموده و آمادگی خواهیم داشت با استادیوم ها- فدراسیون های ورزشی- تیم های ورزشی در رشته های مختلف- بوستان ها و شهرداری های تهران- موزه ها- مراکز همایش- دانشگاهها- مجتمع های تجاری- گروه های فیلمبرداری- بیمارستانها- مراکز درمانی – وزارتخانه ها- شرکت های دولتی و خصوصی- پروژه های عمرانی و صنعتی در سراسر کشور- شرکت های حفاری و استخراج نفت و گاز و بطور کلی تمام مکان هایی که نیازمند استقرار آمبولانس و گروه پزشکی باشند همکاری نماید.

ما تجربه سالها حضور در مکان های مختلف را داریم و بخوبی می دانیم که نیازهای فوریتهای پزشکی در اینگونه استقرارها چگونه است.

برای مشاوره و اطلاع از چگونگی استقرار آمبولانس و هزینه های مربوطه با ما تماس بگیرید.