آمبولانس کد دار ICU و CCU

آمبولانس کددار  ICU و CCU

در کشور ما دسته بندی آمبولانس ها بر اساس استاندارد 4374 موسسه ملی استاندارد به 3 گروه A-B-C تقسیم شده اند که هر کدام از این گروه ها ملزم به رعایت مقررات استاندارد از لحاظ نوع خودرو و تجهیزات پزشکی داخل کابین هستند.

این الزامات توسط بازرسان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بدقت مورد نظارت قرار می گیرند و کلیه آمبولانس ها باید در دوره های مشخص نیز جهت تمدید کارت معاینه طبی اختصاصی به دانشگاه علوم پزشکی مربوطه مراجعه نمایند.

یکی از انواع آمبولانس ها ، آمبولانس Type B یا در اصطلاح عمومی موسوم به ” کددار” یا ” ICU- CCU” میباشد.

طراحی داخلی این آمبولانس ها به گونه ای است که امکان حمل یک بیمار در وضعیت حاد بهمراهی دو نفر کادر پزشکی وجود دارد.

بیمار در این نوع از آمبولانس تحت مراقبتهای ویژه پزشکی بوده و توسط تجهیزات موجود مورد پایش مداوم قرار دارد.

در شکل ساده تر باید بگوییم تجهیزات آمبولانس Type B دقیقا مانند تجهیزات موجود در بخش های ICU و  CCU در بیمارستانها است.

کادر پزشکی آمبولانس کد دار از میان تحصیلکردگان رشته های پزشکی انتخاب شده و ضمن برخورداری از تجارب متعدد میبایست برای کار در بخش مراقبتهای ویژه دارای صلاحیت لازم که به تایید واحد فوریتهای پزشکی دانشگاههای علوم پزشکی رسیده است باشند.

مرکز آمبولانس شفا مطابق با آیین نامه های مربوطه با در اختیار داشتن آمبولانس Type B مجاز میباشد بیماران را با ارائه خدمات مراقبتهای ویژه در سراسر کشور و در صورت نیاز به مقصد کشورهای همجوار منتقل نماید.

به شما اطمینان می دهیم علاوه بر در اختیار داشتن مدرن ترین تجهیزات، از مجرب ترین پرسنل کادر پزشکی نیز بهره مند هستیم که با مسئولیت و دلسوزی از بیمار شما مراقبت می نمایند.