آمبولانس تیپ A

آمبولانس تیپ A – آمبولانس با تجهیزات عادی

آمبولانس Type A که اصطلاحا به آن آمبولانس عادی نیز میگویند برای انتقال بیماران در وضعیت پایدار مناسب می باشد.

این آمبولانس ها بر اساس استاندارد 4374 موسسه ملی استاندارد مجهز به کلیه تجهیزات مورد نیاز برای انتقال بیمارانی که در شرایط کاملا هوشیار و پایدار بسر می برند بوده و معمولا برای جابه جایی داخل شهری و بین شهری بیمارانی که دوره درمان در مراکز درمانی را طی نموده اند مورد استفاده قرار می گیرد.

اما اطلاق عنوان ” عادی” به اینگونه آمبولانس ها به این معنی نیست که از تجهیزات مورد نیاز بیماران برخوردار نبوده یا کادر پزشکی با تجربه برای مراقبت از بیماران را نداشته باشند.

یکی از دلایل استفاده مراکز درمانی از آمبولانس تیپ A  یا  Type A برای انتقال بیماران پایدار که نیازی به مراقبتهای ویژه و آمبولانس کددار ندارند میتواند به این دلیل باشد که این آمبولانسها از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه تر هستند. به این صورت که چون تجهیزات مراقبتهای ویژه مثل “مانیتور- ونتیلاتور- الکتروشوک- اینفیوژن پمپ و ….”  در این آمبولانسها نصب نیست ، هزینه کمتری نسبت به آمبولانس های مجهز برای آن صرف شده و بنابراین هزینه انتقال بیماران کاهش می یابد.

اما به شما اطمینان میدهیم بر اساس مندرجات کارت معاینه طبی که  هرسال توسط دانشگاه های علوم پزشکی مربوطه تمدید میگردد، این آمبولانس نیز قادر به مراقبتهای لازم از بیماران خواهد بود.

نکته قابل توجه این است که در مرکز آمبولانس شفا هیچ تفاوتی بین آمبولانس Type A  و  Type B از نظر نوع خودرو قائل نشده ایم و آمبولانس های موجود در ناوگان مرکز آمبولانس شفا همگی از یک نوع خودرو مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.

آمبولانس تیپ A