آمبولانس هوایی

آمبولانس هوایی – هواپیما – هلی کوپتر امداد (بالگرد)

امروزه در اکثر کشورهای دنیا از آمبولانس هوایی بعنوان یکی از راههای انتقال بیماران استفاده می کنند.

انتقال هوایی بیماران بسیار سریعتر از انتقال زمینی انجام میگردد و به همین علت مورد توجه گروه درمان قرار میگیرد چون اعزام سریع برای برخی از بیماران مانند مصدومین دچار قطع عضو یا بیماران نیازمند پیوند اهمین حیاتی داشته و در نتیجه درمان موثر خواهد بود.

در کشور ما نیز آمبولانس هوایی از سالهای قبل از انقلاب فعالیت داشته است ولی با پیشرفت تکنولوژی هوایی در سالهای اخیر بصورت گسترده از هواپیماها و هلی کوپتر های مدرن استفاده شده است.

در حال حاضر بالگردهای اورژانس کشور در پهنه آسمان کشورمان در حال پرواز و نجات جان مصدومین حوادث و بیماران در مناطق صعب العبور هستند.

بخش خصوصی نیز همگام با اورژانس کشور در سالهای اخیر توانسته است انتقال هوایی بیماران توسط جت های اختصاصی و هلی کوپترهای مدرن  انجام داده و بسیاری از بیماران را در کشور و خارج از کشور جابه جا نماید.

مرکز آمبولانس شفا آمادگی دارد تا خدمات آمبولانس هوایی را در اختیار متقاضیان قرار دهد.

به همین منظور میتوانید در تمام ساعات شبانه روز با تلفن های مرکز آمبولانس شفا تماس حاصل نمایید.

شفا همیشه با شما